Notice: session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php/session) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/167/174746/webspace/httpdocs/hakoltsaier.nl/prepare.inc.php on line 6 Ha kol tsa ier

Contact 

Heeft u/heb jij een vraag over ons koor, wilt u ons boeken voor een concert of vrijblijvend informatie inwinnen? Neem dan contact op!

 

Nicole van de Craats - Voorzitter

info@hakoltsaier.nl
Marktplein 10

6744 WJ Ederveen