Geschiedenis

Het allereerste begin van ons koor ligt in 1968. Toen werd het meisjeskoor 'De jonge lofstem' opgericht, als onderdeel van de Christelijk Gemengde Zangverening De Lofstem uit Ederveen. Dit meisjeskoor stond onder leiding van mevrouw Boeve-Tollenaar. Zij hield van hard studeren en kletsen was er niet bij. Het koor werd met piano begeleid, soms samen met een dwarsfluit.

Het dirigeerstokje werd overgenomen door Arnold Kuik, die al dirigent was van het gemengd koor. Rond 1990 werd het idee naar voren gebracht om van het meisjeskoor een jeugdkoor te maken. Zonder er veel bekendheid aan te geven kwamen er jongens mee repeteren en tijdens het kerstconcert, werden de jongens, als verrassing, op het podium geroepen.

In 1992 werd Remco Hakkert onze dirigent. Met de komst van deze dirigent deden zich een heel aantal veranderingen voor. Verandering van koorkleding, een heel nieuw, ander repertoire en de leeftijdsgrens werd opgeschroefd. Een aantal keer zongen we mee in “Nederland zingt”, verder bleven we in onze regio met onze optredens. In 2000 werkten we mee aan de cd Alive and Singing samen met drie andere koren. Dit project was tevens het laatste met Remco Hakkert.

In september 2000 kwam Henk-Jan Velvis als dirigent bij ons koor. Tot april 2005 is hij onze dirigent geweest. Door zijn kritische manier van werken heeft ons koor in deze periode een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

Sinds 2002 zijn wij een zelfstandig koor met een eigen bestuur. In de periode hierna zijn er veel nieuwe koorleden bijgekomen. Onder andere door de groei van het koor is het moeilijk om de kwaliteit van het zingen vast te houden, waardoor opnieuw een beroep op onze motivatie werd gedaan.

In mei 2005 werd Wibo Hijink onze dirigent. Onder leiding van Wibo hebben we in 2007 ons 5-jarig jubileum gevierd met een groots jubileumconcert ‘Celebrate’ in Dorpshuis De Zicht. De sporthal werd hiervoor omgetoverd tot een concertzaal, met licht, geluid en beamerpresentatie.

Vanaf 2008 is Leonien Koster onze dirigent. Ook met haar heeft ons koor een positieve ontwikkeling doorgemaakt. In 2012 hadden we wederom een jubileumconcert vanwege ons 10-jarig bestaan. Met behulp van veel sponsoren vanuit de regio konden we een fantastisch concert neerzetten onder leiding van Leonien Koster.

In 2013 is Myrthe Ebbers met veel enthousiasme onze dirigente geweest. Met haar hebben we meerdere optredens gedaan in kerken en bij de Candle Late Night shopping in Barneveld.

In 2014 is Leonien Koster weer bij ons terug gekomen. Met veel plezier is zij onze dirigente geweest tot de zomer van 2016.

Vanaf de zomer van 2016 heeft Hanna van der Horst een stokje van Leonien overgenomen tot het einde van 2018.

Per 1 januari 2019 staat ons koor onder leiding van Dennis de Bruijn (https://www.dennisdebruijn.nl). Onder zijn leiding zijn we begonnen aan het instuderen van The Musical Messiah van het Oslo Gospel Choir (composed by Tore W. Aas). We hopen deze musical uit te voeren in 2021.